Kart Saklama Kabul Metni

smartiq.io tarafından sunulan hizmetler ile smartiq.io tarafından satın alınmasına aracılık edilen ürün ve hizmetlerin alımında; kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesine ve kaydedilmiş kredi kartı bilgilerinin kullanılmasına ilişkin bilgiler ile ilgili beyanım aşağıda yer almaktadır: 
İşbu Kullanıcı Beyanı ile; T.GARANTİ BANKASI A.Ş ye sunduğum kredi kartı bilgilerinin T.GARANTİ BANKASI A.Ş tarafından kaydedilmesine, saklanmasına, SmartIQ Teknoloji A.Ş. tarafından verilecek tahsilat talimatlarına uygun olarak T.GARANTİ BANKASI A.Ş aracılığıyla SmartIQ adına ödemenin gerçekleştirilmesi amacıyla kredi kartı bilgilerimin kullanılmasına ve tahsilata ilişkin işlem sonuçlarının SmartIQ ‘ya iletilmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

SmartIQ Kart Saklama Koşulları:


SmartIQ Teknoloji A.Ş. tarafından satın alınmasına aracılık edilen ürün ve hizmetlere ilişkin bilgi: 

smartiq.io tarafından satın alınmasına aracılık edilen ürün ve hizmetlere ilişkin Kullanıcıların kredi kartı bilgileri sadece T.GARANTİ BANKASI A.Ş Kart Saklama altyapısında saklanmakta olup, kredi kartından tahsilat işlemleri SmartIQ ‘nun  talimatı ile T.GARANTİ BANKASI A.Ş tarafından gerçekleştirilmekte, kredi kartı bilgileri SmartIQ Teknoloji. A.Ş tarafından saklanmamaktadır. 
İşbu Kullanıcı Beyanı ile; T.GARANTİ BANKASI A.Ş ‘ye  sunduğum kredi kartı bilgilerinin T.GARANTİ BANKASI A.Ş tarafından kaydedilmesine, saklanmasına, smartiq.io tarafından satın alınmasına aracılık edilen ürün ve hizmetlerde; SmartIQ tarafından verilecek tahsilat talimatlarına uygun olarak GARANTİ tarafından SmartIQ Teknoloji. A.Ş adına gerçekleştirilen ödeme işlemleri için kredi kartı bilgilerimin SmartIQ tarafından T.GARANTİ BANKASI A.Ş ‘ye iletilmesine, tahsilata ilişkin işlem sonuçlarının SmartIQ ‘ya gönderilmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

smartiq.io tarafından sunulan hizmetlerin alımına ilişkin bilgi:
smartiq.io tarafından sunulan herhangi bir hizmeti satın almak isteyen Kullanıcıların da kredi kartı bilgileri T.GARANTİ BANKASI A.Ş tarafından saklandığı gibi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için kart bilgilerinin kullanılması ve işlenmesi de sadece T.GARANTİ BANKASI A.Ş tarafından gerçekleştirilmektedir.
Kredi kartı bilgileri kullanımının her bir işlemde benim talebim ve onayım üzerine gerçekleşmekte olduğunu ve bu kapsamda SmartIQ ‘nun kart bilgilerimin saklanmasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kart bilgilerimin saklanması ile ilgili SmartIQ Teknoloji A.Ş ‘ye karşı yasal yollara başvurma hakkımdan gayri kabili rücu olarak feragat ettiğimi ayrıca kabul, beyan ve taahhüt ederim.
T.GARANTİ BANKASI A.Ş tarafından SmartIQ Teknoloji A.Ş ‘ye verilen hizmetin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde; kredi kartı bilgilerimin SmartIQ tarafından bildirilen firmaya T.GARANTİ BANKASI A.Ş tarafından devredilmesine gayri kabili rücu olarak muvafakat ettiğimi, bu konuda T.GARANTİ BANKASI A.Ş ‘yi yetkilendirdiğimi ve talepte bulunduğumu, devıir tarihi itibariyle kredi kartı bilgilerimin kaydedilmesi, saklanması, ödemelerde kullanılmasına ilişkin sorumluluğun devredilen firmaya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bu politikanın en son güncellendiği tarih: 04/04/2021