Aday Aydınlatma Metni

SmartIQ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla; kimlik, iletişim, lokasyon, görsel kayıtlar, yasal yükümlülükler gereğince sağlık bilgileri, özgeçmiş, mesleki deneyim ve yeterlilik bilgileri kapsamında gerekli olan kişisel verileri iş başvuru sürecinizin değerlendirilmesi amacıyla işleyebilmektedir.

 

Söz konusu kişisel veriler, başvuru ve görüşme aşamalarında elektronik ortamda otomatik yollar ile sözlü veya yazılı şekilde otomatik olmayan yollar vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesi kapsamında “iş sözleşmesinin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle gerekli olması”; istisnai hallerde “ilgili kişinin açık rızası” veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

Başvurunuzun değerlendirilmesi veya olumsuz sonuçlanması halinde açılabilecek benzer nitelikteki pozisyonlar için yeniden değerlendirme yapılması amacıyla söz konusu kişisel veriler bir yıl boyunca SmartIQ tarafından muhafaza edilecektir.

 

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre SmartIQ Teknoloji A.Ş Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Teknopark Binası No:151 Kadıköy/İstanbul  adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.